Schipperskoor ‘Recht Zo Die Gaat’

Albums in 20 jaar

  1. Trossen los
  2. Een schipper vaart uit
  3. Jubileum CD
  4. 1000 Mijlen

Wilt U thuis ook genieten van onze muziek, schaf dan onze cd’s aan. 

Maak € 7,50 over op onze rekening NL 16 RABO 0148970621 onder vermelding van je adresgegevens en de CD keuze.

Wilt U de CD zelf afhalen dan kosten deze slechts € 5 per stuk.

De CD Duizend Mijlen is ook te koop bij:

Siebe Hairshop Keizersdijk
Kuipers benzinestation Parklaan
De Witte Leeuw Prins Hendrikstraat
Altena Marine Keizersveer

 
VOORBEELDEN VAN DE CD’S  ( DOORSCROLLEN )

Raamsdonksveer was met name in de eerste helft van de vorige eeuw een schippersdorp bij uitstek. Ofschoon er op dit moment nog een aantal schippers zijn is er van de rijke traditie die dit dorp ooit kende helaas veel verloren gegaan.

Als een soort ode aan de schippers van nu en weleer nam Walther de Groot in 1997 het initiatief van een schipperskoor op te richten. Daarnaast, zo vond hij, is het in stand houden van een oude cultuur een prettige bezigheid. Zeker als dat met zingen kan. Bovendien biedt de lange geschiedenis van ons varend volk veel boeiende onderwerpen om in muziek en zang om te zetten.

De Groot ging met zijn initiatief naar zanger en schipperszoon Gerrit Fijneman en samen hadden zij binnen een maand een bijzonder enthousiaste groep mannen op de eerste repetitie staan.Belangrijk om hier te melden is dat de muzikale duizendpoot Lomé Bouwens direct ja zei op het verzoek om het koor te gaan leiden. Naast onze ervaren musicus en voormalig dirigent van o.a. de Langstraat Big Band werd Cor de Jongh aangetrokken als accordeonist. Het bleek een gouden dubbelslag te zijn.

Het repertoire bestaat inmiddels uit schippers- en zeemansliederen en shanty’s oftewel matrozenliedjes. Het eigen karakter van dit koor schuilt echter in de vele eigen composities die veelal verhalen over hun eigen schippers van ’t veer.

Het koor wil zich bij voorkeur manifesteren op maritieme cq. Nautische evenementen en kan de toekomst met veel vertrouwen tegemoet zien. Een groot aantal uitnodigingen vanuit het hele land staan daar borg voor.